Regler för förvaring

Från Sundsvall Makers Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Allmänt om förvaring i lokalen

Förvaring av material i lokalen är kortsiktig och till för pågående projekt. Vi erbjuder inte långtidsförvaring för våra medlemmar, dvs lager av skivmaterial och liknande måste ske på annan plats. Här är en punktlista på några regler att förhålla sig till:

 • Material och projekt som förvaras i lokalen ska tydligt märkas med förnamn, efternamn och telefonnummer och förvaras på dedikerad plats i lokalen.
 • Material och projekt som inte är aktiva och inte kommer användas inom överskådlig tid ska tas hem.
 • Större pågående projekt eller projekt på torkning osv. kan under begränsad tid förvaras i lokalen på annan plats. De ska förvaras så de inte stör annan verksamhet och märkas med start- och slutdatum.
 • Projekt och material som lämnas framme läggs i plats för hittegods och slängs efter en bestämd tid, se mer under "Hittegods".

Skivförvaring

Alla förvaringsplatser som är en del av systemet är markerade med en skylt med plats för ett kort. Kortet är grönt, gult eller rött beroende på status på platsen. Statusen roteras med jämna mellanrum.

 • Grön: Ställ saker på denna plats, kommer bli gul och sedan röd.
 • Gul: Ställ inte saker här, ta hem eller flytta saker du förvarar här till en grön plats. Kommer bli röd i nästa steg.
 • Röd: Saker här är fria för vem som helst att ta, har du saker kvar här som du vill behålla, flytta bort dem omedelbart. Innan platsen markeras som grön igen kommer kvarvarande innehåll att slängas.

I detta system finns förvaring för:

 • Laserskärning: Stora skivor markerat A1-A4, roteras i början av varje kvartal
 • Laserskärning: Små skivor markerat B1-B4, roteras i början av varje kvartal
 • Skivmaterial som inte laserskärs: C1-C4, roteras i början av varje kvartal
 • Pinnar, reglar och liknande: D1-D4, roteras i början av varje kvartal

Medlemslådor

Varje medlem i Sundsvall Makers kan ha en låda att förvara projekt och material i. Saker som är för stora för lådan eller andra dedikerade förvaringsplatser måste tas hem eller förvaras på annan plats.

Vilken typ av låda?

Lådan ska vara av typen SmartStore Home 45 eller annan SmartStore-låda i samma storlek. Lådan kan köpas på många ställen, tex Clas Ohlson, Jysk, Rusta eller Eko.

Märkning på lådan

Lådan ska märkas tydligt med förnamn, efternamn och telefonnummer på kortsidan så att det går att läsa utan att ta ut lådan ur hyllan. Lådor som inte är märkta kommer läggas bland hittegods och så småningom slängas.

Hittegods

I vita hyllan innanför dörren finns en låda för hittegods.